Benjamin Creme - Transmission Belgium

Ga naar de inhoud

Benjamin Creme

Nederlands

Benjamin Creme (1922-2016), een Britse kunstenaar geboren in Glasgow, Schotland en lange tijd student van de esoterische filosofie, werd de belangrijkste bron van informatie over de aanwezigheid van Maitreya, de Wereldleraar. Hij besteedde meer dan 40 jaar aan het voorbereiden van de weg voor Maitreya's terugkeer. Hij was de auteur van zestien boeken, vertaald in vele talen, en was stichtend redacteur van het tijdschrift Share International: https://share-international.org/
 
 
In 1972, begon Creme aan een periode van intensieve training onder leiding van zijn Meester, ter voorbereiding op de taak die hem wachtte: het bekendmaken van de openbare terugkeer van de Wereldleraar, die onder verschillende namen door mensen van elke religie wordt verwacht: als de Christus, de Messias, de Imam Mahdi, Krishna, of Maitreya-Boeddha.
 
 
Benjamin Creme ontwikkelde zich tot een volleerd schilder in de modernistische stijl. Hij raakte bevriend met en werkte samen met veel van de leidende figuren van die tijd in de Britse kunst, muziek en literatuur. Zijn schilderijen zijn tentoongesteld in een aantal prestigieuze galeries:  https://www.benjamincrememuseum.org/
 
 

Transmissie-meditatie
 
 

In maart 1974 gaf De Meester me een lijst met de namen van veertien mensen die ik bij mij thuis moest uitnodigen voor een gesprek over “meditatie en aanverwante onderwerpen”. Ze kwamen allemaal.

 
Ik sprak over de Hiërarchie van Meesters, over meditatie en de functie ervan om contact met de ziel tot stand te brengen. Op zijn aanwijzing deed ik de aanwezigen het volgende aanbod: ik nodigde hen uit om deel te nemen in een groepswerk waarbij hun occulte meditatie voortgang zou vinden onder leiding van een Meester van Wijsheid, in ruil waarvoor zij zouden fungeren als transformator voor de Hiërarchische energieën, om zodoende een verbindingsgroep te vormen tussen de Hiërarchie en de discipelen in het veld.
 
 
De Meester zorgde voor een korte transmissie om te laten zien wat de bedoeling was.
 
Zo begon de groep in maart 1974 met het doorgeven van geestelijke energieën. Om te beginnen kwamen we tweemaal per week voor anderhalf tot twee uur bijeen. De vraag kwam op of we de groep een naam moesten geven, maar de Meester liet weten dat we geen naam moesten gebruiken, geen organisatie moesten opbouwen; geen functionarissen aanstellen, geen omheining opzetten tussen onszelf en onze ideeën; en de grootst mogelijke openheid moesten betrachten – en dat geldt nog steeds.
Terug naar de inhoud