Herverdeling-Rechtvaardigheid-Vrede - Transmission Belgium

Ga naar de inhoud

Herverdeling-Rechtvaardigheid-Vrede

Nederlands
" Zonder samen delen is er geen rechtvaardigheid
Zonder rechtvaardigheid is er geen vrede
Zonder vrede is er geen toekomst "
Door het artikel 25 van de Rechten van de Mens onder de aandacht te brengen willen wij het grote publiek bewust maken van de prioriteiten voor een meer rechtvaardige en duurzame wereld .

We doen dat op drie manieren:

  • Door aanwezigheid op beurzen, tijdens lezingen en door het uitlenen van een foto-tentoonstelling (*) aan scholen, culturele centra, verenigingen... om aan te dringen op 'duurzaamheid', het 'delen van de wereldopbrengsten' en 'juiste menselijke relaties'.
  • Transmissie-meditatie, een vorm van laya yoga et karma yoga is een manier van persoonlijke evolutie als gevolg van dienstbaarheid aan de mensheid

  • De lezingen gaan ook over de leringen van de Eeuwige Wijsheid en hoe het dagelijks in de praktijk omzetten van Zelf-realisatie, wat ook de koninklijke weg naar vreugde kan genoemd worden, zodat het Zelf zijn creatief potentieel, liefde en mededogen kan uitdrukken.Prioriteiten, de noodzaak van samen delen

"Mijn broeders, hoe kunnen jullie deze mensen voor je ogen zien sterven en jezelf mens noemen" (Maitreya)
Waar we tegenwoordig ook kijken, overal zien we de gevolgen van ons onvermogen om samen te delen. Overal op aarde sterven miljoenen van de honger. Talloze anderen blijven leven in ellende en hopeloze armoede, gedoemd om te lijden van wieg tot vroegtijdig graf. Hierin zal verandering komen wanneer wij mensen de redenen gaan begrijpen voor onze aanwezigheid op aarde; wanneer we ons realiseren dat we deel uitmaken van een groots evolutionair experiment waarvan het doel voor bijna allen verborgen is. Wanneer we beseffen dat we zielen zijn, delen van de éne Overziel, en elkaars gelijken; wanneer wij mensen begrijpen dat samen delen natuurlijk is en egoïsme en hebzucht afwijkingen zijn van het normale; wanneer samen delen gezien wordt als een gelegenheid tot groei, dan zullen we samen delen aanvaarden als een oplossing voor ons lijden en afgescheidenheid.

We staan nu voor een crisis die in wezen geestelijk is, maar die zich uitwerkt op politiek en economisch vlak. Vandaar de beslissing van Maitreya en zijn groep Meesters van Wijsheid om te werken op het gebied van politiek en economie, en vandaar zijn nadruk op het principe van samen delen dat hij de sleutel heeft genoemd tot alle toekomstige vooruitgang van de mens: "Wanneer je samen deelt, herken je God in je broeder"."De mens moet samen delen of sterven". Samen delen is een goddelijk beginsel, en we zullen geen stap verder komen op onze evolutionaire reis voor we inzien dat alle structuren die goddelijkheid moeten weerspiegelen.

Zodra we inzien dat we in wezen één zijn, en beginnen met het delen van de voortbrengselen van de wereld tussen alle mensen, doen we de eerste schrede op weg naar onze goddelijkheid. Hierin ligt de geestelijke essentie van de nieuwe economische structuren die gebaseerd moeten zijn op samen delen, omdat ze gebaseerd moeten zijn op de goddelijkheid van de mens. Samen delen is een goddelijke activiteit en gaat verder dan het distribueren van de hulpbronnen in de wereld: we delen onze goddelijkheid met elkaar. We zijn in werkelijkheid één op alle niveaus - fysiek, emotioneel, mentaal, intuïtief en sociaal. Samen delen kan plaatsvinden op al deze niveaus.

Het is de enige manier waarop we een zekere en duurzame vrede kunnen krijgen. Als we niets doen en volharden in onze hebzuchtige, zelfzuchtige en rivaliserende handelswijzen, zullen we zien dat de spanningen die inherent zijn aan de grote verschillen in levensstandaard tussen de ontwikkelde en ontwikkelingslanden zo groot zijn dat ze zich in een derde wereldoorlog zullen ontladen die al het leven zal verwoesten. Dat is de keuze waar de mensheid voor staat. Maitreya zegt: "Mijn hart vertelt me jullie antwoord, jullie keus, en verheugt zich".
Velen zijn nog bang, maar het licht van de nieuwe tijd wordt met het uur helderder. Velen zien vol hoop en verwachting uit naar de dageraad van een nieuw tijdperk, zich bewust van de gelegenheid om te dienen en te groeien. Ze weten dat ze niet alleen staan, maar omringd zijn door anderen die hun visie delen en evenzeer verlangen naar broederschap en vrede.

Alleen door samen delen zal die visie werkelijkheid worden. Alleen door samen delen zal die vrede gewonnen worden. Dat is de boodschap voor deze tijd: deel samen en word een weerspiegeling van goddelijkheid. Deel samen en luid het tijdperk van liefde en vrede in.


---------------------------------------------------------------------------------
(*) foto-tentoonstelling:  Deze beelden van gezichten en scènes uit het dagelijkse leven in de ontwikkelingslanden zouden het hart van allen willen raken.
We hopen dat deze tentoonstelling het publiek zal bewust maken van één van de prioriteiten van onze beschaving: de honger uit de wereld bannen door een evenwichtige verdeling van de wereldhulpbronnen.

Artikel 25A van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens moet dringend gerealiseerd worden:
"Iedereen heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder begrepen voedsel, huivsesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten."

Enkele teksten die in de tentoonstelling te lezen zijn:

"Aan het einde van de twintigste eeuw kan de mensheid niet langer dulden dat ieder jaar weer miljoenen kinderen sterven. Het is ons doel hen te redden." (Mikhail Gorbachev)

"Armoede is de ergste vrom van vervuiling"  (Indira Gandhi)

"De geneugten van de rijken worden vaak verkregen door de tranen van de armen." (Léon Tolstoï)

"De enige oorlog die de moeite waard is, is die tegen armoede"  (Jan Tinbergen, Nobelprijswinnaar economie)
Terug naar de inhoud